Vietovė

Ketvergiai – gyvenvietė Klaipėdos rajono vakaruose. „Ketvergių pušynas“ yra 6 km nuo Klaipėdos ir 12 km nuo miesto centro. Sklypai išsidėstę tarp dviejų miškelių ir apaugę pušimis, 150 metrų iki upes Minija, netoliese isikūrusios poilsevietes, šalia yra dviračių takas kuris tesiasi iki pat Šventosios. Aplinkui intensyviai vystosi individualių namų statyba.

Architektūriniai ir statybiniai reikalavimai

 • Užstatymo plotas: pagal galiojantį detalųjį planą (per centrą nuo sklypo ribos iš gatvės pusės), pagrindinį statinio fasado turį (privaloma užstatymo riba) išdėstyti 7 metrų atstumu nuo sklypo ribos iš gatvės pusės. Su atitraukimu galima išdėstyti garažus, įvažiavimo į sklypą mazgus ir kitus išsikišančius patekimo į sklypą kelius. Pagalbinis statinys gali nepatekti į planuojamą sklypo užstatymo plotą, jis turi būti už privalomosios užstatymo ribos, ir bent jau 4 metrus atitolęs nuo sklypo ribos (statant arčiau sklypo ribos būtina gauti kaimyninio sklypo savininko leidimą).
 • Didžiausias plotas po sklype projektuojamasi statiniais: pagal galiojantį detalųjį planą (sklypo užstatymas procentais – maksimaliai 20 % nuo sklypo ploto);• Statinių skaičius sklypo teritorijoje: 2 (1 atskiras gyvenamasis statinys ir 1 pagalbinis statinys);
 • Atstumas nuo statomo statinio iki kaimyninių statinių: atsižvelgti į priešgaisrinės saugos atstumą (8 metrai).
 • Architektūra: moderni, aukštapakopė, gerinanti gyvenamosios aplinkos kokybę;
 • Tikslinis statinio naudojimas: atskiras gyvenamasis namas ir pagalbinis statinys (garažas, daržinė arba pirtis);
 • Minimalus statinio atsparumo ugniai laipsnis: TP3;
 • Aukštų kiekis: pagrindinis gyvenamojo namo tūris – 2 aukštai. Gyvenamuosius statinius rekomenduojama projektuoti lotyniškos „L“ raidės formos, padalinant į dvi pakopas skirtingo aukščio pastato dalis. Pagalbinį statinį leista statyti 1 aukšto.
 • Didžiausias leistinas pastato aukštis: gyvenamojo statinio kraigas daugiausiai 8,5-9 m aukštyje nuo žemės lygio, pagalbinio statinio kraigas – daugiausiai 6 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
 • Langai, kiti stiklinti paviršiai: pageidautini stikliniai paviršiai su mažesniais suskirstymais.
 • Cokolio aukštis: minimalus cokolio aukštis – 30 cm, maksimalus – 60 cm.
 • Stogo nuolydis: stogo nuolydis - 150-200; vienaukštėje dalyje galima naudoti stogo terasas.
 • Stogo tipas: leistinas stogo tipas – knyga.
 • Rekomenduojama naudoti terasas, esančias tiek žemės lygyje, tiek stogo lygyje, balkonus ir lodžijas. Jų aptvarų sprendimas turi būti suderintas su aptvarais, einančiais per sklypo ribą, nėra būtina kopijuoti lentų tvoros, esančios į gatvę išeinančioje pusėje.
 • Stogo kraigo kryptis: lygiagrečiai arba statmenai privalomos užstatymo linijos krypčiai.
 • Išorinė apdaila: naudoti šviesią akmeninę apdailos medžiagą, šviesų medį, tinką ir/arba stiklą.
 • Servitutai ir apribojimai: pagal galiojantį detalųjį planą;
 • Aptvarai: išspręsti projekte. Sklypo aptvėrimui iš gatvės pusės leidžiama naudoti lentų tvorą (lentos išdėstoma vertikaliai) ant aukšto betoninio cokolio (daugiausiai 5 cm aukščio) arba be cokolio, ant metalinių stulpų arba plytinių stulpų, kurios viršutinis kraštas yra 120-150 cm nuo žemės paviršiaus aukštyje. Lentos dengiamos šviesiais dažais, kurių tonas atkartoja toną tų dažų, kuriais nudažytos konkretaus namo lentos. Tvorai tarp sklypų naudojama metalinė tinklinė tvora ant metalinių 120-150 cm aukščio stulpų, išskirtiniais atvejais leidžiama naudoti ir aukštesnę tinklinę tvorą. Tvora, ribojanti sklypą nuo zonų su silpnu judėjimu, papildomai, vietoj tinklinės tvoros, gali būti įrengiama iš tokių pat medžiagų ir tokio pat aukščio, kaip ir sklypo tvora nuo gatvės pusės (nuo pagrindinio fasado pusės). Kartu su tvoromis rekomenduojama naudoti ir želdinius. Vartų kampuose ir sklypo kampuose stulpams naudoti apdailą iš plytų, analogiškų naudojamoms pastato fasade.
 • Sklype išdėstyti pagalbiniai statiniai neturi būti apipavidalinami vadovaujantis statinio apipavidalinimo sprendimais, reikia vengti mūsų aplinkai svetimų architektūrinių objektų – pavyzdžiui, sijinių konstrukcijų iš frezuoto tašo.

Maps